salta menù

Home page

Italiano English Français Español Deutsche Νεοελληνική Português Nederlands Dansk Polski Română Russkiĭ عريي  中文版本 日本語 

Facebook Twitter 

Sistema dei Parchi del Lazio

.  Home  .  Ente Parco  .  Servizi  .  News  .  Ambiente e Territorio  .  Vivere il Parco  .  Foto e Video  .

 Cerca nel sito Mappa del sito

  Het natuurgebied “Parco Regionale Valle di Treja”


Het natuurgebied “Parco Regionale Valle di Treja” ligt aan het riviertje de Treja, een rechterzijtak van de Tiber, en heeft een omvang van ongeveer 650 hectaren. Het Park werd in 1982 opgericht en ligt binnen de grenzen van twee gemeenten: Mazzano Romano en Calcata, en van twee provincies: Provincie Rome en Provincie Viterbo.

Het Park ligt in een gebied dat wordt gekenmerkt door ravijnen. De stijle wanden die door de rivier in de vulcanische rotsen werden uitgeslepen, worden afgewisseld met zachtglooiende heuvels waarvan het land wordt verbouwd: moestuinen, wijngaarden, maar ook met olijf- en hazelnotenbomen. De loop van de rivier wordt onderbroken door prachtige kleine en grote watervallen, de mooiste is wel die van Monte Gelato, waar men ook een antieke watermolen aantreft. De helft van het gebied bestaat uit bossen die vrijwel geheel overheidseigendom zijn. Er is een gemengde vegetatie: eikenbomen, de moseik en de wintereik, verder esdoorns, haagbeuken en noten. Langs de waterloop vinden we de soorten die van water houden: wilgen, populieren en elzen. En langs de afgronden groeien de soorten die zich in een warmere omgeving thuisvoelen, zoals steeneiken en netelbomen.

Midden in het Park bevindt zich een reeks belangrijke archeologische vindplaatsen. De oudste archeologische overblijfselen gaan terug op de midden bronstijd (1440-1200 v. Chr.) Het is een uitgebreid gebied met vele dodensteden die dateren uit de periode van de negende tot de derde eeuw voor Chr. De vonsten wijzen erop dat er een belangrijk en omvangrijk bewoond centrum aanwezig was, waarvan de oudste kern aan de voet van de heuvel van “Narce” moet hebben gelegen. De talloze archeologische vondsten die werden aangetroffen in de vele dodensteden die verspreid liggen over het gehele gebied van het Park en in zijn nabijheid, duiden op de aanwezigheid van een omvangrijke en levendige antieke cultuur.

Zeer veel vondsten kwamen aan het licht tijdens de frequente opgravingen die hebben plaats gevonden tussen het einde van de negentiende en de eerste decennia van de twintigste eeuw. Het overgrote deel daarvan bevindt zich in het Archeologie Museum in Civita Castellana en in het Nationale Museum Villa Giulia in Rome. In het Park kunnen vandaag de dag worden bezichtigd: de overblijfselen van talloze graftombes, verbindingswegen, ondergrondse gangenstelsels voor af- en afvoer van water, en de verdedigingswerken gebouwd om de antieke stad Civita Castellana te beschermen. De stad was in de pre-Romeinse tijd welbekend als de hoofdstad van het volk der Falisci die de Ager Faliscus bewoonde. Aan de voet van de berg “Li Santi”, op enkele meters afstand van de rechteroever van het riviertje de Treja, kan men de resten bewonderen van een antiek monumentaal bouwwerk dat waarschijnlijk aan de vrouwelijke vruchtbaarheidscultus was gewijd.

Men kan het Park “Valle del Treja” in alle jaargetijden bezoeken. Het parcours langs het riviertje biedt u niet alleen watermolens en watervallen, maar is bovendien zeer suggestief en van grote natuurhistorische betekenis en landschappelijke waarde, want rijk aan streken van buitengewone schoonheid. De dorpjes Mazzano Romano en Calcata zijn alom bekend vanwege hun karakteristieke ligging, hun schilderachtige antieke steegjes en straatjes en hun fascinerende uitzichtpunten.